KALENDERKVARTERETS GRUNDEJERFORENING

 

 

 

 

 

 

 

Vejfester 2016

 

Facebook

 

Nyhedsblog

 

Om foreningen

 

Regler og pligter

 

Links

 

Kontakt

 

 

*

 

 

Kalenderkvarterets Grundejerforening er stiftet den 11. december 1963 – før kalenderkvarteret var en realitet – under navnet Grundejerforeningen Århus Vest. Foreningens formål er at varetage medlemmernes og områdets interesser efter bestyrelsens skøn. Da medlemskab af foreningen er frivillig, er foreningen ikke af det offentlige pålagt konkrete ansvarsområder som f.eks. vejvedligeholdelse eller snerydning. De opgaver, der i tidens løb har præget grundejerforeningen mest er trafikale problemer med utilsigtet gennemkørende trafik og høje hastigheder, men mange andre opgaver til gavn for kalenderkvarteret har i tidens løb ligget på bestyrelsens bord. Årskontingentet er kr. 100,- der kan betales gennem PBS. Der er medlemspotentiale på omkring 450 i kalenderkvarteret.

 

Området består af vejene Januarvej, Februarvej, Martsvej, Aprilvej, Majvej, Junivej, Julivej, Augustvej. Septembervej, Oktobervej, Novembervej, Decembervej, Sommervej, Haslegårdsvej, Kalendervej og Hasle Ringvej. Alle vejene ligger i Århus Vest i postdistriktet 8210 Århus V