INITIATIVERSE HVAD VI KAN TILBYDE DIG SOM MEDLEM

Foruden at varetage beboernes interesser i forbindelse med store som små udfordringer, er det også foreningens fornemste opgave at stille værktøjer til rådighed, der kan gavne det sociale samspil mellem foreningens medlemmer. Nedenfor finder du adgang til foreningens Facebook Gruppe, Handelsplads, Udlejningsside og Aktivitetsudvalgsside