MEDLEMSKABVIL DU OGSÅ VÆRE EN DEL AF FÆLLESSKABET?

På generalforsamlingen i 2023 blev en kontingentstigning vedtaget, gældende fra 1. oktober 2024. De nye kontingentsatser, som ses herunder, gælder således fra næste opkrævning.


Kontingenttyper:

Husejer 400 kr./år, Inkluderer én stemme og opstillingsret til Generalforsamlingen


Lejer 200 kr./år, Ingen stemme eller opstillingsret til Generalforsamlingen (Passivt medlemskab)


Næste kontingentopkrævning kommer 1. november og betales årligt


Jo flere vi står sammen, jo stærkere er vi, derfor er det dejligt at over 80% af områdets beboere allerede er med og støtter op omkring foreningens arbejde.