MEDLEMSKABVIL DU OGSÅ VÆRE EN DEL AF FÆLLESSKABET?

Hvis du bor i Kalenderkvarteret og har lyst til at blive medlem af Grundejerforeningen, så kontakt foreningen via nedenstående formular eller ring/skriv til mobil 27370215 (Formand).


Kontingenttyper:

Husejer 200 kr. pr. år (Inkluderer én stemme og opstillingsret til Generalforsamlingen)

Lejer 100 kr. pr. år (Ingen stemme eller opstillingsret til Generalforsamlingen)

Næste kontingentopkrævning kommer 1. november og betales årligt


Jo flere vi står sammen, jo stærkere er vi, derfor er det dejligt at over 70% af områdets beboere allerede er med og støtter op omkring foreningens arbejde.