FORENINGENLIDT BAGGRUNDSHISTORIE OMKRING FORENINGENS TILBLIVELSE, FORMÅL OG OMRÅDETS UDVIKLING

Kalenderkvarterets Grundejerforening er stiftet den 11. december 1963 – før kalenderkvarteret var en realitet – under navnet Grundejerforeningen Århus Vest.


Foreningens formål er at varetage medlemmernes og områdets interesser efter bestyrelsens skøn. Da medlemskab af foreningen er frivilligt, er foreningen ikke af det offentlige pålagt konkrete ansvarsområder som f.eks. vejvedligehold eller snerydning. De opgaver, der i tidens løb har præget grundejerforeningen mest er trafikale problemer med utilsigtet gennemkørende trafik og høje hastigheder, men mange andre opgaver til gavn for kalenderkvarteret har i tidens løb ligget på bestyrelsens bord. Der er et medlemspotentiale på omkring 450 i kalenderkvarteret.


Området består af vejene Januarvej, Februarvej, Martsvej, Aprilvej, Majvej, Junivej, Julivej, Augustvej. Septembervej, Oktobervej, Novembervej, Decembervej, Sommervej, Haslegårdsvej, Skærsommervej, Herredsvej, Kalendervej og Hasle Ringvej. Alle vejene ligger i Århus Vest i postdistriktet 8210 Århus V

Kortet ovenfor viser en afgrænsning af Grundejerforeningens område med ca. 450 huse. Desuden vises det nordvestlige hjørne, som er udstykket 10 år senere og derfor har sin egen lille grundejerforning.* Men vi har nærmest alle interesser fælles, så derfor optager vi enkeltmedlemmer fra dette område på lige vilkår med resten af området.Lidt om Grundejerforeningens Bestyrelse og Generalforsamling

Bestyrelsen udfører arbejde i henhold til foreningens vedtægter, som kan findes via linket nedenfor. Bestyrelsens fornemste opgave, er at varetage medlemmernes og områdets interesser efter bestyrelsens skøn, eventuelt ved sagkyndig bistand, fx gennem Parcelhusejernes Landsforening. Grundejerforeningens bestyrelse består af en formand, en kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer. Endvidere deltager de to suppleanter i bestyrelsens arbejde. Herudover vælges på Generalforsamlingen to revisorer.


Generalforsamlingen er højeste myndighed og afholdes normalt i oktober kvartal. Her fremlægger bestyrelsen sin beretning, hvorefter mødet følger en fast dagsorden. Se referatet fra den seneste generalforsamling og ligeledes den sidste beretning via linkene nedenfor.

*Grundejerforeningen af 1.1.1988.