TRAFIKUDVALGETFÅ ET OVERBLIK OVER TRAFIKUDVALGETS ARBEJDE

Trafikudvalget består 3-4 medlemmer og udpeges på generalforsamlingen eller af bestyrelsen. Udvalget tager spørgsmål om trafik og trafiksikkerhed i kvarteret op. Det kan være henvendelser fra medlemmer eller på opfordring af bestyrelsen. Emner som skoleveje, gennemkørende biltrafik, hastighed eller parkeringsforhold. Udvalget kan også arrangere møder med politisk valgte og embedsmænd i Aarhus Kommune. Udvalget sender redegørelser til bestyrelsen, og som kan ligge til grund for forslag til generalforsamlingen.