Hvor meget må din nabo støje i haven?Kan du med loven i hånden bede din nabo om at stoppe motorsaven tidligt om morgenen eller skrue ned for musikken ved havefesten om natten? Få svarene her. Hvis din nabo putter grene i kompostkværnen kl. 5 om morgenen, eller saver brænde over med motorsaven midt om natten, kan du ikke gøre andet end at bede ham stoppe. - Generelt er der ikke andre regler end dem, politiet udstikker. Der findes ingen præcise regler for støj i haven. Det er en af gråzonerne, fortæller sekretariatschef hos Parcelhusejernes Landsforening, Jørn Bitsch.

For høj musik i haven er forbudt

Det kan dog straffes med bøde at spille musik, der er til væsentlig ulempe for de omkringboende, står der i Ordensbekendtgørelsen. Det betyder, at det er forbudt at spille så højt musik i haven, at det generer naboerne, forklarer Henrik Suhr fra Nordsjællands Politikreds og fortsætter: - Men det anhænger af tidspunktet. Det er forskel på at spille musik kl. 2 om natten og kl. 14 om dagen. Vi vurderer altid den enkelte situation. Er der problemer med høj musik på tidspunkter, hvor det er til gene for naboerne, tager vi telefonisk kontakt og kommer med en venlig henstilling først. Pga. dårlige ressourcer tager politiet ikke så tit ud, når det handler om klager over musik i haven. Men ifølge Henrik Suhr hjælper telefonopringningen for det meste også på problemet. Og det sker kun sjældent, at de bliver nødt til at uddele bøder.


Studenterfester får naboer til at klage

Omkring Skt. Hans og alle studenterfesterne er det tidspunkt på året, hvor vi får flest henvendelser omkring støj i haven. Men vejret spiller en stor rolle. Er vejret godt, er der flere, der klager, end hvis vejret er dårligt, siger Henrik Suhr. Han opfordrer til, at du orienterer dine naboer, hvis du planlægger at holde havefest, og sørger for at vise hensyn.


Ingen regler for støj fra haveredskaber

Der findes ingen præcise regler for, hvornår og hvor meget du må støje med haveredskaber, selv om kompostkværne, benzindrevne kædesave, buskryddere og rundsave larmer ligeså meget som en lastvogn under kraftig acceleration. Selv eldrevne kædesave og benzindrevne plæneklippere har et støjniveau som en personbil under kraftig acceleration. Nogle grundejerforeninger har lavet regler, så du f.eks. ikke må støje inden kl.8 morgenen, efter kl. 18 om aftenen og kun til kl. 12 om søndagen. - Problemet er, at der ikke er nogen præcise regler. Grundejerforeninger kan forsøge at være adfærdsregulerende, men de har ikke rigtig nogen sanktionsmidler, hvis deres regler bliver brudt siger Jørn Bitsch. - Vi har ingen sanktionsmuligheder ved motoriserede haveredskaber, supplerer Henrik Suhr.


Støj ikke tidligt, sent og ved spisetider

Ifølge Jørn Bitsch kommer du langt, hvis alle undlader at støje ved spisetider, før kl. 10 i weekenderne og efter spisetid om aftenen. Derudover opfordrer han til dialog med naboerne. - Det er altid en god idé at snakke med naboerne. Har du gæster, kan du jo spørge naboen, om han kan vente med at larme. Kort sagt handler det om at tale sammen og respektere hinanden.


Lav mindre støj med motoriserede haveredskaber Sørg for at vedligeholde dine motoriserede haveredskaber:

• God vedligeholdelse giver mindre støj.

• Giv ikke mere ”gas” end højest nødvendigt, og slip ”gassen”, så snart redskabet er ubelastet.

• Undgå at overbelaste redskabet.

• Vælg en afskærmet placering ved stationær brug af f.eks. kompostkværne eller brændesavning.
NewsletterBe the first to hear about the latest product releases, collaborations and online exclusives.